แหล่งตกปลานิล

แหล่งตกปลานิล

               แหล่งตกปลานิล เป็นปลาที่อาศัยได้ทั้งในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อย โดยปลานิลเป็นหนึ่งในปลาที่ได้รับความนิยมใช้ในการประกอบอาหารเป็นอย่างมากในประเทศไทย หากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติจะสามารถพบปลานิลได้ในแหล่งน้ำประเภท หนอง บึง และทะเลสาบน้ำจืด โดยในอดีตปลานิลมีต้นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา และเข้ามาในประเทศไทยโดยราชวงศ์ของประเทศญี่ปุ่นทูลเกล้า ฯ ถวายให้แก่ราชวงศ์ของไทยในปีพ.ศ.2508 โดยทางราชวงศ์แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ทูลเกล้า ฯ เกล้าถวายปลานิลเป็นจำนวนทั้งหมด 50 ตัว จากช่วงเวลาที่นำมาทูลเกล้า ฯ ถวายให้แก่ราชวงศ์ไทยก็นับเป็นหนึ่งในพันธุ์ปลาที่เพิ่งเข้ามาและเป็นที่รู้จักในประเทศไทยไม่นานมานี้เอง โดยเริ่มแรกได้เริ่มจากการเลี้ยงในโครงการหลวง และเมื่อผลในการทดลองเลี้ยงออกมาเป็นผลดี กล่าวคือปลานิลมีการขยายพันธุ์และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2509 ก็ได้มีการพระราชทานปลานิลให้แก่ประชาชนเป็นจำนวน 10,000 ตัว เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ นอกจากจะแจกจ่ายแล้วยังมีการปล่อยลงพื้นที่ธรรมชาติที่ดีและเหมาะแก่ปลานิล                จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าตัวของปลานิลที่มาในประเทศไทยนั้นเริ่มจากการเลี้ยงภายในบ่อปลาที่เกิดจากการดูแลของมนุษย์ เพื่อทำการทดลองและเฝ้าดูถึงสภาพและสภาวะเติบโตของปลานิล หลังจากที่ปลานิลได้นำไปขยายพันธุ์ในแหล่งธรรมชาติ ปลานิลก็ได้ถูกจัดเป็นหนึ่งในปลาที่ได้รับความนิยมและนับเป็นปลาเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของไทย เนื่องจากเป็นปลาที่มีรสชาติดี สามารถนำไปประกอบอาหารได้ง่าย ฉะนั้นความนิยมจึงมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมาเป็นหนึ่งในปลาที่นักตกปลาสนใจ จึงนำปลาสายพันธุ์นี้มาเป็นปลาใช้สำหรับกิจกรรมตกปลา เนื่องจากหากตกไปได้แล้วนักตกปลาสามารถนำไปประกอบอาหารต่อได้หลากหลาเมนูนั่นเอง ภายหลังจึงเกิดสถานที่เรียกว่าเป็นแหล่งตกปลานิลโดยเฉพาะ หรือเป็นแหล่งตกปลานิลที่มีประเภทอื่นประกอบร่วมด้วยแต่ปลานิลเป็นจำนวนที่มากกว่าสายพันธุ์อื่น  ยกตัวอย่างเช่น 1.บ่อตกปลาเสรีไทย ฟิตชิ่ง&บ้านพัก รีสอร์ต  เป็นแหล่งตกปลานิลที่ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย38 เปิดให้บริการเวลา 07.00 – 20.00 น. โดยจะคิดคันเบ็ด […]