บ่อตกปลา VIP บ่อตกปลากะพง

บ่อตกปลา VIP บ่อตกปลากะพง

บ่อตกปลา vip เป็นบ่อตกปลากะพงที่ได้รับความนิยมของนักตกปลาทั้งภายในจังหวัดสมุทรปราการ และนักตกปลาหรือผู้เข้าใช้บริการจากจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะนักตกปลาจากกรงเทพมหานครที่มักจะมาตกปลาที่บ่อตกปลา vip แห่งนี้ ซึ่งในด้านของการเดินทางเพื่อไปบ่อตกปลา vip  นั้นมีจุดตั้งอยู่ที่ 32 หมู่3 หลังหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ ถนนประชาอุทิศ ตำบลคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถค้นหาจาก Google Map ได้ ผู้เข้าใช้บริการจะสามารถเจอบ่อตกปลา vip อย่างง่ายดาย โดยบ่อตกปลา vip เป็นบ่อตกปลาที่เน้นตกปลากะพงเป็นหลัก ซึ่งทางบ่อตกปลา vip ได้เปิดให้บริการทั้งในด้านบ่อตกปลาและสวนอาหาร ในส่วนของบ่อปลาจะมีพื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่ แบ่งบ่อออกทั้งหมด 5 บ่อให้ผู้เข้าใช้บริการเลือกตกในบ่อที่สนใจและสะดวกได้อย่างอิสระ กล่าวคือผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าไปเพื่อจับจองพื้นที่ในการตกปลาได้อย่างสะดวกเพราะมีพื้นที่กว้างขวางทั้งตัวบ่อและบริเวณพื้นที่ที่ใช้ในการยืนหรือนั่งตกปลา  และทางบ่อตกปลา vip แหล่งตกปลากะพงเป็นหลัก จะคิดค่าเบ็ดเริ่มต้นที่ 200 บาท หากตกปลากะพงขนาดไม่เกินสามกิโลกรัมจะคิดเป็นราคา 160 บาทต่อกิโลกรัม หากขนาดปลากะพงเกินสามกิโลกรัมจะคิดเป็นราคา 200 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนปลาหมอและปลาเก๋าจะคิดเป็นราคา 380 บาทต่อกิโลกรัม ปลากะพงแดงและปลาอังเกย คิดเป็นราคา 400 […]

วิธีการตกปลาใน บ่อตกปลาธรรมชาติ

วิธีการตกปลาในบ่อตกปลาธรรมชาติ

             บ่อตกปลาธรรมชาติ ที่เห็นได้ตามสถานที่ทั่วไปเลย เช่น หนองน้ำ หรือบึงที่เกิดขึ้นตามแหล่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และเป็นสถานที่ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาตกปลาในสถานที่ดังกล่าวได้อย่างอิสระ นอกจากนี้รูปแบบการตกปลาในบ่อตกปลาธรรมชาตินั้นจะมีทั้งการใช้คันเบ็ด การวางตาข่าย หรือการลงทอดแหเพื่อใช้ในการตกปลาในแหล่งบ่อตกปลาธรรมชาติ โดยหากต้องการตกสายพันธุ์ปลาอย่างเจาะจงที่อยู่ในแหล่งน้ำจะสามารถจับสังเกตได้จากพฤติกรรมการว่ายน้ำของแต่ละสายพันธุ์ปลาที่สนใจได้ ยกตัวอย่างเช่น ปลาสายพันธุ์ปลาช่อน ปลาชะโดจะมีพฤติกรรมการโผล่ขึ้นมาเพื่อหายเหนือน้ำโดยเฉลี่ยคือ ทุก ๆ 20 นาที และหากต้องการตกปลาสายพันธุ์นี้จะต้องไปตกในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่มีร่มเงาหรือใกล้เคียงกับบริเวณที่มีร่มเงา และจะต้องเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับตลิ่งหรือริมบ่อตกปลาธรรมชาติ   ต่อมาเลยคือสายพันธุ์ปลาหมอ สายพันธุ์นี้จะมีพฤติกรรมชอบว่ายขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำทำให้ง่ายต่อการเห็น สายพันธ์ปลาสวายจะมีพฤติกรรมการว่ายน้ำอยู่บริเวณกลางบ่อตกปลาธรรมชาติ และจะชอบว่ายขึ้นมาเหนือน้ำเหมือเป็นการกระโดดขึ้น และลงไปในแหล่งน้ำจนเกิดเสียงเหมือนมีคนโยนหินหรือสิ่งของลงในแหล่งน้ำ สายพันธุ์ปลานิลจะเป็นปลาที่ค่อนข้างสังเกตยากเนื่องจากจะชอบมีพฤติกรรมการว่ายน้ำที่ไม่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำ จะสังเกตเห็นได้เพียงฟองอากาศที่ขึ้นมาบนผิวน้ำบ่อตกปลาธรรมชาติเรียงกันไม่เกินสามถึงสี่ฟองอากาศ  ต่อมาคือสายพันธุ์ปลากราย เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ปลาชอบว่ายขึ้นเหนือน้ำจนเห็นตัวชัดเจน สามารถพบปลาสายพันธุ์ดังกล่าวได้ตรงบริเวณชายตลิ่ง และบริเวณที่มักจะมีตอไม้ปรากฏขึ้น  สายพันธุ์ปลายี่สกเทศจะมีพฤติกรรมกระขึ้นเหนือน้ำในช่วงเวลาเช้าแต่จะเป็นช่วงเวลาก่อนที่แดดจะแรงมากจนเกินไป และหากปลาสายพันธุ์นี้มีหลายตัวในแหล่งบ่อตกปลาธรรมชาติแหล่งนั้น ปลายี่สกเทศก็จะชอบว่ายเกาะกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นหากผู้ตกปลาเป็นปลาสายพันธุ์นี้ให้ตกบริเวณที่ปลากระโดดขึ้นเหนือน้ำ โอกาสจะได้มีสูงเป็นอย่างมาก และสายพันธุ์สุดท้ายที่จะยกตัวอย่างเลยคือ สายพันธุ์ปลากระสูบ พฤติกรรมการว่ายน้ำจะเป็นในรูปแบบน้ำวนหมุน และหากมาเป็นฝูงใหญ่เพื่อต้องการล่าเหยื่อตัวน้ำจะขึ้นมาเหมือนเป็นช่วงฝนตกลงผิวน้ำเป็นบริเวณวงค่อนข้างกว้าง นอกจากนี้ก็จะเป็นปลาสายพันธุ์อื่น ๆ อีกมากมายที่นิยมว่ายบริเวณที่เป็นบ่อตกปลาธรรมชาติ  สิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยให้ตกปลาตามแหล่งบ่อตกปลาธรรมชาติได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นคือควรทราบถึงช่วงเลาในการว่ายของปลา ช่วงเวลาใน ณ ที่นี้จะกล่าวทั้งช่วงเวลาในแต่ละวันและรวมถึงช่วงเวลาที่เป็นฤดูกาลของปลาสายพันธุ์ที่สนใจ ผู้ตกปลาควรรู้จักพฤติกรรม สถานที่ที่ปลาชอบว่ายไป และจำเป็นต้องระวังเสียงรบกวนให้เกิดให้น้อยที่สุด หรือไม่มีเลยจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อผู้ตกลาเป็นอย่างมาก บ่อตกปลาธรรมชาติที่แนะนำ บ่อตกปลาธรรมชาติ […]

แวะมาแนะนำ บ่อตกปลากะพง ที่มีมากมาย

แวะมาแนะนำ บ่อตกปลากะพง ที่มีมากมาย

                บ่อตกปลากะพง เป็นหนึ่งในที่หาได้ง่ายต่อการเพาะเลี้ยงเนื่องจากปลากะพงเป็นปลาที่สามารถเพาะเลี้ยงได้ในน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ซึ่งกล่าวคือสามารถเพาะเลี้ยงได้ในน้ำทุกประเภท เลี้ยงง่าย มีความนิยมเพราะรสชาติที่ดี มีหลายจังหวัดภายในประเทศไทย หากต้องการพบปลาชนิดนี้ตามพื้นที่ธรรมชาติจะอยู่แนวแถบชายฝั่งทะเล ในจังหวัดที่มีแม่น้ำเชื่อมต่อไปทางทะเล ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ซึ่งประชาชนที่มีความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงปลาก็ได้เล็งเห็นในจุดนี้ จึงได้เริ่มมีการเปิดบ่อเพาะเลี้ยงปลากะพง ทั้งในรูปแบบเพื่อการบริโภคโดยตรงผ่านการส่งออก มีการเพาะเลี้ยงปลากะพงเพื่อจัดเป็นบ่อตกปลาใช้ในการทำกิจกรรมสันทนาการหรืองานอดิเรก คือ การตกปลาในยามว่าง หรือใช้บ่อตกปลาให้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกับระหว่างกลุ่มที่มีความสนใจในด้านการตกปลาเหมือนกัน โดยบ่อตกปลาในประเทศไทยนั้นสามารถพบได้ในเกือบทุกจังหวัด และหนึ่งในชนิดปลาที่นำมาเพื่อใช้ในกิจกรรมเลยคือปลากะพง เนื่องจากทนไดในทุกสภาพน้ำ โตง่ายและไว ใช้เวลาในการเลี้ยงปลากะพงประมาณ 4 ถึง 5 เดือนก็สามารถนำมาขายหรือนำมาใช้เพื่อการค้าขายได้อย่างสบาย เพียงผู้เพาะเลี้ยงคอยดูแลเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม และดูแลความสะอาดของบ่อ ป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อโรคในน้ำ รวมทั้งอาหารที่ให้แก่ปลาภายในบ่อให้เหมาะสม เพียงเท่านี้ปลากะพงก็จะเติบโตแข็งแรงแล้ว และหากผู้ตกปลาตกปลากะพงไปก็สามารถนำไปทำอาหารได้ง่ายเนื่องจากเมนูอาหารภายในประเทศไทยใช้ปลากะพงเป็นวัตถุดิบหลักค่อนข้างมาก จึงเป็นประเภทปลาที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอีกชนิดหนึ่งในประเทศไทย บ่อตกปลากะพงที่น่าสนใจ บ่อตกปลามงคลฟิชชิ่งปาร์ค บ่อตกปลากะพง  บ่อตกปลาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้เข้าใช้บริการไม่ต้องกังวลเรื่องการจอดรถ เนื่องจากบ่อตกปลากะพงแห่งนี้มีบริการพื้นที่จอดรถยนต์ที่กว้างขวาง เป็นพื้นที่เปิดและสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวนมากกว่า 50 คัน และบ่อตกปลามงคลฟิชชิ่งปาร์คเป็นบ่อตกปลากะพงที่นอกจะมีบริการบ่อตกปลากะพงแล้วยังมีร้านอาหารให้บริการแก่ผู้ข้าใช้บริการอีกด้วย ซึ่งจะเป็นร้านอาหารริมน้ำทำให้ผู้เข้าใช้บริการเกิดความผ่อนคลายและเย็นสบาย  ด้านอาหารภายในร้านของบ่อตกปลากะพงแห่งนี้ก็ได้รับการรีวิวจากผู้เข้าใช้บริการทั้งในมุมรสชาติดี เรื่องเมนูปลาก็สดแบบไม่ต้องสงสัย เนื่องจากทางร้านได้มีการเลี้ยงปลาเพื่อใช้ในการบริโภค […]

ความนิยมของ บ่อตกปลา ที่แสนจะอำนวยความสะดวก           

ความนิยมของ บ่อตกปลา ที่แสนจะอำนวยความสะดวก           

               หนึ่งในกิจกรรมที่คนไทยชื่นชอบคือการไป บ่อตกปลา เพื่อรวมตัวกันไปตกปลาตามบ่อที่เปิดให้เช้าไปร่วมกิจกรรมตกปลา การมาที่บ่อตกปลานั้นเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นวัยใด อายุเท่าใดก็สามารถมาร่วมได้ ไม่แบ่งแยกเพศ ไม่จำกัดวัยหรือรุ่น เพียงผู้ทำกิจกรรมมีความสนใจหรอมีความชอบในกิจกรรมการตกปลาก็สามารถมาเข้าร่วมได้ ซึ่งการมาตกปลาที่บ่อตกปลานั้น ผู้ทำกิจกรรมสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งแบบครอบครัวในวันหยุด หรือจะมาคนเดียวและมาสร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ ๆ หรือผู้ที่มีความชอบเหมือนกันคือชื่นชอบการตกปลาได้โดยไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใด  และหากผู้เล่นเป็นมือใหม่ ประสบการณ์ยังไม่มากก็สามารถสอบถามหรือพูดคุยกับนักตกปลาที่มีความรู้หรือความชื่นชอบด้านนี้เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการตกปลามากยิ่งขึ้น  หรือในบางกรณีที่มาเป็นครอบครัว แต่ภรรยาหรือลูกไม่ถนัดกิจกรรมด้านนี้ ทางบ่อตกปลาบางที่ก็จะมีที่ให้พักผ่อนหรือมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยคลายความเบื่อหรือทำฆ่าเวลารอได้ เช่น บ่อตกปลา บางที่มีการเปิดให้ผู้เข้าบริการทั้งร้านอาหาร และรีสอร์ทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ หรือมีกิจกรรมและการแข่งขัน และมีการแจกรางวัลให้แก่ผู้ตกปลา เสริมความสนุกและท้าทายแก่ผู้ตกปลา บ่อตกปลา ที่ได้รับความนิยม                1.บ่อตกปลานัดพบ ฟิชชิ่งปาร์ค & สวนอาหาร เป็นบ่อตกปลาที่อยู่ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยบ่อตกปลาแห่งนี้ให้บริการหลากหลายด้าน ไม่ใช่เพียงกิจกรรมการตกปลา แต่ยังมีทั้งร้านอาหารหรือสวนอาหารตามชื่อสถานที่เปิดให้ผู้ใช้บริการเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจหรือหลังจากที่ทำกิจกรรมตกปลาแล้วเกิดความหิวก็สามารถมาฝากท้องกับทางสวนอาหารที่ทางบ่อตกปลาจัดให้ได้ อีกทั้งยังมีรีสอร์ทให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เล่นที่ต้องการค้างคืนหรือต้องการสังสรรค์กับเพื่อนหรือครอบครัวที่มาเข้าใช้บริการด้วยได้อย่างสะดวกสบาย มีความส่วนตัว แถมยังสามารถค้างคืนที่รีสอร์ทได้อีกด้วย แต่หากสนใจรีสอร์ทหรือต้องการที่จะจองเพื่อทำการเปิดนอนพักค้างคืน จะต้องโทรจองเพื่อสอบถามห้องว่างกับทางบ่อตกปลาก่อนที่จะเข้าไปพักที่รีสอร์ทสามารถสอบถามรายละเอียดเจ้าหน้าที่ผ่านเบอร์ติดต่อและ Message ผ่านเฟสบุ๊ค ชื่อ บ่อตกปลานัดพบ ฟิชชิ่งปาร์ค & สวนอาหาร ตัวบ้านจะแบ่งเป็นบ้านหลังเล็กราคา 700 […]