แหล่งตกปลานิล

แหล่งตกปลานิล

               แหล่งตกปลานิล เป็นปลาที่อาศัยได้ทั้งในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อย โดยปลานิลเป็นหนึ่งในปลาที่ได้รับความนิยมใช้ในการประกอบอาหารเป็นอย่างมากในประเทศไทย หากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติจะสามารถพบปลานิลได้ในแหล่งน้ำประเภท หนอง บึง และทะเลสาบน้ำจืด โดยในอดีตปลานิลมีต้นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา และเข้ามาในประเทศไทยโดยราชวงศ์ของประเทศญี่ปุ่นทูลเกล้า ฯ ถวายให้แก่ราชวงศ์ของไทยในปีพ.ศ.2508 โดยทางราชวงศ์แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ทูลเกล้า ฯ เกล้าถวายปลานิลเป็นจำนวนทั้งหมด 50 ตัว จากช่วงเวลาที่นำมาทูลเกล้า ฯ ถวายให้แก่ราชวงศ์ไทยก็นับเป็นหนึ่งในพันธุ์ปลาที่เพิ่งเข้ามาและเป็นที่รู้จักในประเทศไทยไม่นานมานี้เอง โดยเริ่มแรกได้เริ่มจากการเลี้ยงในโครงการหลวง และเมื่อผลในการทดลองเลี้ยงออกมาเป็นผลดี กล่าวคือปลานิลมีการขยายพันธุ์และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2509 ก็ได้มีการพระราชทานปลานิลให้แก่ประชาชนเป็นจำนวน 10,000 ตัว เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ นอกจากจะแจกจ่ายแล้วยังมีการปล่อยลงพื้นที่ธรรมชาติที่ดีและเหมาะแก่ปลานิล

               จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าตัวของปลานิลที่มาในประเทศไทยนั้นเริ่มจากการเลี้ยงภายในบ่อปลาที่เกิดจากการดูแลของมนุษย์ เพื่อทำการทดลองและเฝ้าดูถึงสภาพและสภาวะเติบโตของปลานิล หลังจากที่ปลานิลได้นำไปขยายพันธุ์ในแหล่งธรรมชาติ ปลานิลก็ได้ถูกจัดเป็นหนึ่งในปลาที่ได้รับความนิยมและนับเป็นปลาเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของไทย เนื่องจากเป็นปลาที่มีรสชาติดี สามารถนำไปประกอบอาหารได้ง่าย ฉะนั้นความนิยมจึงมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมาเป็นหนึ่งในปลาที่นักตกปลาสนใจ จึงนำปลาสายพันธุ์นี้มาเป็นปลาใช้สำหรับกิจกรรมตกปลา เนื่องจากหากตกไปได้แล้วนักตกปลาสามารถนำไปประกอบอาหารต่อได้หลากหลาเมนูนั่นเอง ภายหลังจึงเกิดสถานที่เรียกว่าเป็นแหล่งตกปลานิลโดยเฉพาะ หรือเป็นแหล่งตกปลานิลที่มีประเภทอื่นประกอบร่วมด้วยแต่ปลานิลเป็นจำนวนที่มากกว่าสายพันธุ์อื่น  ยกตัวอย่างเช่น

แหล่งตกปลานิล

1.บ่อตกปลาเสรีไทย ฟิตชิ่ง&บ้านพัก รีสอร์ต

 เป็นแหล่งตกปลานิลที่ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย38 เปิดให้บริการเวลา 07.00 – 20.00 น. โดยจะคิดคันเบ็ด ราคา 50 บาท นอกจากนี้ยังมีบริการให้เข้าพักบ้านพักและรีสอร์ทที่ทางบ่อปลาจัดให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ โดยจะคิดเป็นราคา 500 บาทต่อหลังต่อคืน นอกจากนี้ยังมีบริการทำอาหารให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ โดยจะคิดค่าทำอาหาร 100 บาท ส่วนปลาจะคิดเป็นกิโลกรัมละ 65 บาท และที่น่าสนใจคือมีกิจกรรมอื่นมาเพิ่มเติมให้แก่ผู้เขาใช้บริการ คือ กิจกรรมเตะตะกร้อ แต่จะมีจัดให้เฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เท่านั้น และหากสนใจ สามารถติดต่อผ่านเบอร์ติดต่อและเพจเฟสบุ๊ค ชื่อ บ่อตกปลาเสรีไทย ฟิตชิ่ง&บ้านพัก รีสอร์ต และหากต้องการติดตามข่าวสารของบ่อตกปลาก็สามารถติดตามได้ผ่านเพจเฟสบุ๊คเช่นกัน

แหล่งตกปลานิล

2.บ่อตกปลาลุงเอก

 เป็นบ่อปลาที่ตั้งอยู่ที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม บ่อตกปลาแห่งนี้คิดราคาคันเบ็ดราคาคันละ 100 บาท และผู้เข้าใช้บริการสามารถนำปลาออกไปได้ตามที่ผู้เข้าใช้บริการต้องการ ไม่มีการชั่งน้ำหนักปลาแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังมีบริการจัดพื้นที่ให้ผู้เข้าใช้บริการมากางเต้นท์ และตกปลาในพื้นที่ได้ตามความสะดวกของผู้เข้าใช้บริการได้เลย ถือว่าเป็นแหล่งตกปลานิลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกที่หนึ่งเช่นกัน

เทคนิคการตกปลานิลตาม แหล่งตกปลานิล

               เทคนิคการตกปลานิลนั้นสามารถแบ่งเป็น แหล่งตกปลานิล ตามแหล่งธรรมชาติและบ่อปลาแบบเลี้ยง ซึ่งการตกปลานิลจะต้องเริ่มจากการทราบถึงพฤติกรรมของปลานิลก่อนเป็นอันดับแรก โดยพฤติกรรมของปลานิลจะว่ายอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก สามารถปรับตัวกบสภาพน้ำได้อย่างดี นับว่าเป็นปลาอีกชนิดที่เลี้ยงง่าย โตง่าย ส่วนอุณหภูมิที่ปลานิลสามารถทนได้สูงสุดเลยคือ 40 องศาเซลเซียส เนื่องจากแหล่งหรือถิ่นกำเนิดของปลานิลอยู่ในเขตร้อน ฉะนั้นหากอุณหภูมิของน้ำต่ำมากกว่า 10 องศาเซลเซียส โอกาสจะเจริญเติบโตหรือโอกาสที่จะปรับตัวค่อนข้างต่ำ นับว่าเป็นอุณหภูมิที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับปลานิลเท่าที่ควร  ส่วนเทคนิคการตกปลานิลแบบแหล่งธรรมชาติและแบบบ่อเลี้ยงปลานั้นมีความแตกต่างกันไม่มาก หากเป็นแหล่งตกปลานิลธรรมชาติเริ่มจากการที่นักตกปลาให้รำข้าวแก่ปลานิลก่อน โดยจะนำรำมาผสมกับน้ำที่เป็นแหล่งสำหรับการตกปลานิลมาผสมร่วม (แนะนำให้นำมาผสมในถังที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นพลาสติกหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ปะปนไประหว่างการหว่าน) หลังจากนั้นนำรำมาหว่านในจุดที่ต้องการลงเบ็ด เมื่อเห็นฟองอากาศปรากฏขึ้นมาถี่ ๆ และรำที่หว่านไปแตกออกจากกัน แปลว่าปลานิลขึ้นมากินอาหารแล้ว เมื่อเห็นเช่นนั้นให้นำเหยื่อที่จะใช้ตกปลานิลมาเกี่ยวกับตะขอเบ็ด โดยเหยื่อที่นิยมใช้เป็นเหยื่อในการตกเลยคือไส้เดือน ต้องเป็นไส้เดือนตัวเล็ก ๆ ไม่ใช่ไส้เดือนแบบขด นำไส้เดือนดังกล่าวมาทำความสะอวดก่อนจะหย่อนลงไป แต่ต้องเป็นไส้เดือนที่ยังไม่ตาย ต่อมาคือกุ้งฝอยที่ยังไม่ตาย แต่โอกาสจะกินมีน้อยกว่าไส้เดือนตัวเล็กนิดหน่อย และสุดท้ายเลยคือหนอนตัวเล็กสีดำ ๆ ที่อยู่ในต้นไมยราพ แต่ข้อเสียของหนอนตัวนี้เลยคือตายง่าย ฉะนั้นหากจะใช้ แนะนำให้ใช้ในแหล่งตกปลานิลที่มีปลานิลเป็นจำนวนมาก ต่อมาคือเทคนิคการตกปลานิลในแหล่งตกปลานิลแบบบ่อเลี้ยงที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยที่เปิดให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการที่มีความสนใจในการตกปลาเพื่อเป็นกิจกรรมอดิเรก หรือนำไปใช้เป็นอาหาร หรือนำไปขายเพื่อเป็นรายเสริมจากสิ่งที่ถนัด โดยการตกปลานิลในแหล่งตกปลานิลที่เป็นรูปแบบบ่อเลี้ยงนั้นผู้เข้าใช้บริการไม่สามารถให้รำด้วยตนเองได้ ฉะนั้นสิ่งที่ควรทำหากมีโอกาสเลยคือลองสังเกตว่าพนักงานหว่านรำลงน้ำแล้วเกิดฟองอากาศถี่ ๆ บริเวณใด ก็สามารถจองพื้นที่ตรงนั้นได้เลย เพราะโอกาสที่จะได้ปลานิลกลับบ้านเป็นไปได้สูงมาก ส่วนเหยื่อก็จะใช้เหมือนกันกับแหล่งตกปลานิลแบบธรรมชาติได้เลย เพียงเท่านี้ก็สามารถได้ปลานิลกลับบ้านได้แล้ว Ufabet

FISHING