ตามหา แหล่งตกปลาทะเล ง่ายๆเพียงแค่ออกเดินนิดเดียว

ตามหา แหล่งตกปลาทะเล ง่ายๆเพียงแค่ออกเดินนิดเดียว

               แหล่งตกปลาทะเล เป็นแหล่งตกปลาที่ผู้ตกปลาสามารถหาได้ตามจังหวัดที่ติดทะเลทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย โดยการตกปลาจากแหล่งตกปลาทะเลนั้นสามารถหาได้ทั้งแบบฟรีไม่ต้องเสียเงิน หรือจะเลือกแหล่งตกปลาทะเลผ่านการจ้างเรือที่เป็นคนในพื้นที่ในแหล่งน้ำแห่งนั้นเพื่อนำเที่ยวและแนะนำแหล่งในการตกปลา ซึ่งในแบบแรกคือการหาสถานที่ตกปลาเองไม่ต้องเสียเงินในการเข้าถึงแต่อย่างใด แหล่งเหล่านี้จะมีให้บริการแก่ผู้ที่สนใจตกปลาจากแหล่งตกปลาทะเลค่อนข้างมาก หากเป็นคนในพื้นที่หรือเป็นคนที่ชอบเที่ยวผจญภัยก็มักจะเจอแหล่งดี ๆ ตกปลาทะเลง่ายให้แก่ผู้ตกปลาอย่างแน่นอน

โดยแหล่งเหล่านี้มักจะเป็นแหล่งน้ำทะเลธรรมชาติที่เป็นจำพวกอ่าว หรือพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัย หากผู้ตกปลาต้องการที่จะตกปลาในบริเวณดังกล่าว จะเป็นจะต้องศึกษาถึงพื้นที่ให้ละเอียดว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือไม่ เป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะ (เป็นพื้นที่มีแหล่งนำลึกใกล้กับชายฝั่ง) หรือไม่ โดยนอกจากศึกษาจากหนังสือและอินเทอร์เน็ตแล้วนั้น สิ่งที่ควรทำเลยคือสอบถามคนในพื้นที่เกี่ยวกับจุดที่เหมาะแก่การตก หรือตามคนพื้นที่ไป อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการทราบถึงวันที่มีน้ำขึ้นและน้ำลง เนื่องจากการตกปลาทะเลนั้นจำเป็นต้องอาศัยจังหวะของน้ำที่ขึ้นและลง แต่หากผู้ตกปลามองว่าการตกปลาแบบฟรีนั้นไม่ถนัดหรือยากต่อการเสาะหา หรืออยากมองหาแหล่งดี ๆ ในการตกปลาทะเลเพิ่มเติม ด้วยการที่ผู้ตกปลาติดต่อชาวประมงหรือคนในพื้นที่ที่มีเรือและรับจ้างพอไปตกปลาตามแหล่งตกปลาทะเลที่น่าสนใจ เนื่องจากปลาทะเลบางชนิดจะอยู่ในแหล่งเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากปลาแต่ละสายพันธุ์สามารถอาศัยในความตื้นลึกของน้ำที่ไม่เหมือนกัน

รวมทั้งความมืดความสว่างหรือเรียกว่าจุดที่แสงส่องถึงที่แตกต่างกัน ที่สำคัญเลยคืออุณหภูมิของพื้นที่แหล่งน้ำทะเลที่แตกต่างกัน จนทำให้ปลาต้องเลือกสถานที่ที่ในการอาศัย รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางฤดู ที่ส่งผลให้เกิดการว่ายอพยพหรือว่ายเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ในการอาศัยชั่วคราวเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลรวมถึงอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นคนในพื้นที่หรือเป็นคนที่มีความคุ้นชินกับพื้นที่ดังกล่าวอย่างมากจึงจะสามารถทราบถึงพื้นที่ของชนิดปลาที่ต้องการได้อย่างชัดเจนหรือในพื้นที่ใกล้เคียง ฉะนั้นการที่ผู้ตกปลาจ้างหรือติดต่อชาวประมงหรือคนในพื้นที่พาไปตกปลาจากแหล่งตกปลาทะเลที่น่าสนใจ รวมถึงสามารถไปถึงสถานที่ที่ทำให้เจอสายพันธุ์ปลาที่สนใจนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก  การลงทุนหรือการตกปลาในแหล่งตกปลาทะเลแบบเสียค่าใช้จ่ายนั้นมีอะไรมากมายที่ทำให้ผู้ตกปลาได้รับ ทั้งความรี่ได้รับจากเจ้าของพื้นที่ที่เติบโตจากสถานที่หรือแหล่งตรงนั้นเป็นเวลานาน จนเกิดความชำนาญมากพอจนให้ความรู้แก่ผู้ตกปลาได้ นอกจากนี้หากผู้ตกปลามีความสนใจในชนิดปลาสายพันธุ์ใดเป็นพิเศษ ตัวผู้ตกปลาเองสามารถพูดคุยและแจ้งกับคนในพื้นที่ได้เลย

เขาจะขับเรือพาผู้ตกปลาไปยังแหล่งของปลาสายนั้นได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องงมหรือเดาให้เสียเวลา และสิ่งที่แถมมากับการเดินทางเพื่อการตกปลานั้น ผู้ตกปลาอาจจะได้เจอวิวที่สวยงาม ช่วยผ่อนคลายตัวผู้ตกปลา หรือเจอเกาะใหม่ ๆ ที่เพิ่งเคยไปหรือเพิ่งเคยรู้จักจากเจ้าของพื้นที่ จนเกิดเป็นแหล่งตกปลาทะเลแหล่งใหม่ที่อยู่ในใจของผู้ตกปลาไปตลอดเลยก็เป็นได้ ซึ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นความคุ้มค่าต่อผู้ที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวหรือชื่นชอบในการตกปลาเป็นอย่างมาก การที่ผู้ตกปลาได้เจอสิ่งใหม่ ๆ และได้บันทึกสิ่งนั้นลงในความทรงจำ ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน

แหล่งตกปลาทะเลที่ได้รับความนิยมแก่ผู้ตกปลาทะเล

               จากที่กล่าวไปข้างต้นจะทราบได้ว่าแหล่งตกปลาทะเลนั้นสามรถหาได้ตามแหล่งธรรมชาติเนื่องจากเป็นแหล่งที่เหมาะแก่การตกปลาทะเลมากที่สุดแล้ว ในปัจจุบันนั้นการนำปลาทะเลมาเลี้ยงในบ่อที่ไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นสิ่งยากต่อการดูแลเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าหากผู้เลี้ยงต้องการจะเลี้ยงปลาสายพันธุ์ที่ต้องการเพื่อทำการคา ส่งออกในเชิงบริโภค ก็จะสร้างกระชังในแหล่งน้ำทะเลเลย เพื่อง่ายต่อการเลี้ยงดู เนื่องจากน้ำทะเลยากที่จะหาอะไรมาแทนที่ได้ และหากมีก็ค่อนข้างราคาสูง ไม่เหมาะแก่การทำเพื่องานเชิงธุรกิจ ฉะนั้นแหล่งตกปลาทะเลที่แนะนำจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะหรือจังหวัดที่ติดทะเลทั้งแถบอันดามันและอ่าวไทยเพื่อให้ผู้ตกปลาได้ลองเลือกสถานที่ได้ตามชอบ ยกตัวอย่างสถานที่ที่น่าสนใจในการตกปลาทะเล เช่น

1.เกาะขามใหญ่

เป็นพื้นที่ที่มีเหมาะสำหรับนักตกปลาที่ต้องการคนในพื้นที่ให้คำแนะนำหรือออกเรือไปเพื่อให้ถึงพื้นที่ของปลาสายพันธุ์ที่ต้องการ กล่าวคือเหมาะกับนักตกปลาสายลงทนเพื่อให้ได้สถานที่ที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ผ่านคำแนะนำและความรู้ของคนในพื้นที่ของเกาะขามใหญ่

2.หาดยินยอม

เป็นสถานที่หรือ แหล่งตกปลาทะเล สำหรับนักตกปลาที่สนใจในการตกปลาทะเลฟรี ไม่ต้องลงทุนหรือลงเรือไปในพื้นที่ที่ไกล เหมาะกับผู้ที่ไม่ถนัดการเดินทางด้วยเรือ หรือเหมาะกับนักตกปลาที่ไม่มีความถนัดตกปลาระหว่างนั่งเรือ ดูแลเรื่องสมดุลของตัวเองยังไม่ดีพอก็ไม่แนะนำให้เดินทางไปตกปลาด้วยเรือ อีกทั้งยังเหมาะกับนักตกปลามือใหม่ที่อยากลองตกปลาแบบง่าย ๆ ไม่เจาะจงสายพันธุ์ที่ต้องการจะตก วางเป้าหมายไว้เพียงแค่อยากตกมาเพื่อความสนุกหรือนำมาใช้เป็นอาหารง่าย ๆ ที่สามารถทำเองกับเพื่อนได้ หรือเปลี่ยนทางไปเป็นการตกหมึกเพื่อมากินแทนปลาเพราะไม่แน่ในการจัดการวัตถุดิบจำพวกปลา เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นหมึกแทนก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับนักตกปลามือใหม่ที่ต้องการตกเพื่อความสนุก คลายเครียด และต้องการทำกิจกรรมสนุก ๆ กับคนรู้จักในวันหยุด นับว่าเป็นความสนุกที่ดีอย่างหนึ่ง Ufabet เว็บหลัก

FISHING